Algebra

I mattebokens sista kapitel arbetar vi vidare med algebra.

Några viktiga kunskaper i algebra är:

  • att se mönster
  • förstå likhetstecknets betydelse  3+5=10-2
  • kunna använda bokstavssymboler istället för tal 10-x=9

Musik

Veckans musiklektion. Vi fortsätter att träna på sångerna inför skolavslutningen.

Veckans TED! Idag har vi lyssnat på två olika låtar. ”Slingan” som är instrumental, d v s att det bara är instrument, ingen sång.

Sedan lyssnade vi på ”Hubba hubba zoot zoot”. Vi funderade på vad det skulle kunna betyda. Det är nonsensord som kanske inte betyder någonting alls! Eller?